Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat vaktermen, maar we zullen het makkelijk houden. Het is volgens de wet verplicht om de algemene voorwaarden op te stellen en toegankelijk te maken voor een ieder die geïnteresseerd is. Wij willen niks liever dan dat je precies weet wat er gaande is op onze website en waar je aan toe bent.

Artikel 1: Algemene informatie
De rechtsverhouding die ontstaat tussen ROI Kanon (onderdeel van Dadema Marketing), rechtspersoon naar Nederlands recht, met adres te Tijberg 3, 2716LH Zoetermeer, 74680803, NL002397777B58 (IBAN: DE15100110012629157578). De klant wordt behandeld als omschreven in deze algemene voorwaarden. Alle termen die ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ bevatten refereren naar ROI Kanon. De term website refereert naar roikanon.nl en de termen ‘gebruiker’, ‘leden’, ‘klanten’, ‘jouw’, jij’ refereren naar onze websitebezoekers, klanten, leden en andere betrokken personen. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden die door de klant zijn opgesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor ROI Kanon nadat wij deze nadrukkelijk schriftelijk hebben erkend.
Artikel 2: Aankopen
Indien je overgaat tot aankoop vragen wij je om gegevens in te vullen. Deze gegevens bevatten (maar niet gelimiteerd): persoonsgegevens, adresgegevens, betaalgegevens en verzendgegevens.