Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat vaktermen, maar we zullen het makkelijk houden. Het is volgens de wet verplicht om de algemene voorwaarden op te stellen en toegankelijk te maken voor een ieder die geïnteresseerd is. Wij willen niks liever dan dat je precies weet wat er gaande is op onze website en waar je aan toe bent.

Artikel 1: Algemene informatie
De rechtsverhouding die ontstaat tussen ROI Kanon (onderdeel van Dadema Marketing), rechtspersoon naar Nederlands recht, met adres te Tijberg 3, 2716LH Zoetermeer, 74680803, NL002397777B58 (IBAN: DE15100110012629157578). De klant wordt behandeld als omschreven in deze algemene voorwaarden. Alle termen die ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ bevatten refereren naar ROI Kanon. De term website refereert naar roikanon.nl en de termen ‘gebruiker’, ‘leden’, ‘klanten’, ‘jouw’, jij’ refereren naar onze websitebezoekers, klanten, leden en andere betrokken personen. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden die door de klant zijn opgesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben voor ROI Kanon nadat wij deze nadrukkelijk schriftelijk hebben erkend.
Artikel 2: Aankopen
Indien je overgaat tot aankoop vragen wij je om gegevens in te vullen. Deze gegevens bevatten (maar niet gelimiteerd): persoonsgegevens, adresgegevens, betaalgegevens en verzendgegevens.
Jij gaat er mee akkoord en beweert:
– Dat je het recht hebt om de betaalrekening/betaalkaart te gebruiken die gekoppeld is aan je aankoop.
– De informatie die je invult correct, waar en compleet is.
– Indien je onder de 18 jaar bent moet je toestemming hebben gevraagd van een ouder/verzorger voordat je overgaat tot betaling. ROI Kanon mag gebruik maken van een derde partij om alle betalingen te verwerken, de klant stemt hiermee in. Door het invullen van je informatie ga je ermee akkoord dat ROI Kanon deze informatie mag gebruiken en verwerken. Ook heeft ROI Kanon het recht om deze informatie te delen met derden zoals omschreven in ons privacy beleid. ROI Kanon behoudt het recht om te allen tijde jouw bestelling/aankoop te annuleren als gevolg van (maar niet gelimiteerd tot): product beschikbaarheid, fouten in de beschrijving, prijs van het product of andere redenen. ROI Kanon behoudt het recht om te allen tijde jouw bestelling/aankoop te annuleren of te weigeren als het vermoeden van fraude, illegale- of onbevoegde activiteiten zijn geregistreerd.