Disclaimer

Het is belangrijk dat je deze disclaimer goed doorleest voordat je overgaat tot aankoop van een lesonderdeel. ROI Kanon is continue haar producten en diensten aan het updaten. Het kan voorkomen dat de informatieverstrekking vertraging oploopt en hierdoor verkeerde informatie weergeeft in bijvoorbeeld (maar niet gelimiteerd tot) onze advertenties op andere websites. ROI Kanon kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en de klant wordt niet gecompenseerd. De informatie op de website kan fouten bevatten. Daarnaast is het mogelijk dat sommige informatie verouderd is of incompleet. Wij kunnen de juistheid van onze productomschrijvingen niet garanderen. ROI Kanon behoudt het recht om te allen tijde verkeerde, incomplete of verouderde informatie te wijzigen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

Affiliateprogramma

In de producten en materialen die beschikbaar zijn als producten van ROI Kanon worden aanbevelingen gedaan naar producten of diensten van andere bedrijven. Voor deze aanbevelingen kan een vergoeding in de vorm van commissie zijn afgesproken met deze derde partij. Alle aanbevelingen zijn juist, zelf getest en niet verzonnen. De verdiende commissies worden gebruikt voor het onderhouden en verbeteren van de lesmaterialen en website. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een Affiliate landingspagina als je niet via de Affiliate partner bent geworven.

Terugbetalingen

Door het type lesmateriaal dat wij aanbieden zijn terugbetalingen niet mogelijk. Alle tarieven, fees en andere bijkomende kosten zijn niet geschikt voor een terugbetaling. De enige uitzondering hierop is als er een fout heeft plaatsgevonden in het betaalproces of er een verkeerd bedrag is afgeschreven. In zulke gevallen zijn wij meer dan bereid om een terugbetaling in gang te zetten.

Oplevering & garantie

Aangekochte producten/diensten worden direct (of in delen) geleverd en bevatten geen vorm van garantie na levering. We is de klant verzekerd van het aangekochte materiaal. Dit houdt in dat de klant gegarandeerd het materiaal ontvangt waarvoor betaald is. De klant gaat ermee akkoord dat er geen oplevering zal plaatsvinden tot het totaal bedrag in zijn geheel is voldaan. Alle (maar niet gelimiteerd tot) testimonials, voorbeelden, gezegdes, tips, tactieken en strategieën zijn slechts voorbeelden en kunnen geen rechten of garanties aan worden ontleend. Succes hangt af van verschillende factoren en de resultaten die genoemd worden in alle materialen van ROI Kanon zijn niet typisch. Er wordt geen garantie op ‘return on investment’ gegeven. Jouw resultaten kunnen enorm verschillen.

Prijzen

De gehanteerde prijzen en tarieven zijn telkens vermeld inclusief BTW volgens Nederlandse voorwaarden. ROI Kanon heeft het recht om tijdens een update of algemene aanpassing de prijzen te veranderen. De klant gaat ermee akkoord dat niet elke klant dezelfde prijs bepaald voor de materialen en de betaalde prijs na afronding van de bestelling niet meer kan wijzigen. Door onder anderen ons Affiliate programma bestaan er meerdere landingspagina’s met verschillende prijzen. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van een Affiliate landingspagina als je niet via de Affiliate partner bent geworven.

Eigendomsrechten

ROI Kanon zal exclusief het eigendom behouden over alle geleverde producten. De klant dient derden te wijzen op dit eigendomsrecht. De klant kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de producten geleverd door ROI Kanon.

ROI Kanon zal exclusief het eigendom behouden over alle geleverde producten. De klant dient derden te wijzen op dit eigendomsrecht. De klant kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de producten geleverd door ROI Kanon. Bovendien kan Dadema Internet Agency geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet in haar bezit zijn. Open source-software is daarvan een voorbeeld. Indien de een persoon de producten/materialen die door ROI Kanon zijn gecreëerd gebruikt, namaakt of aanpast zullen als ongeautoriseerd gebruik worden beschouwd en worden vervolgt. Er zal een officiële boete plaatsvinden van minimaal €5.000 euro. Bovendien zal de legale afdeling van ROI Kanon een rechtszaak starten omtrent het schenden van de intellectuele eigendommen. De klant gaat ermee akkoord dat ROI Kanon te allen tijde een verwijzing kan maken naar de handelsnaam en/of handelsketens bij wijze van referentie, tenzij anders afgesproken.

Aansprakelijkheid

ROI Kanon is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke (deze opsomming is niet limitatief). ROI Kanon is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze eigen tekortkomingen. Daarnaast is ROI Kanon ook niet aansprakelijk voor dergelijke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Daarnaast is het niet mogelijk ROI Kanon aansprakelijk te stellen voor foutieve zinnen of begrippen genoemd in deze voorwaarden, wij zijn ook maar mensen. Indien de klant een toerekenbare tekortkoming vaststelt, moet hij ROI Kanon hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen door middel van een aangetekende ingebrekestelling, via brief of bijlage van een e-mail, waarin hij de tekortkoming gedetailleerd beschrijft. Hierop volgend heeft ROI Kanon de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen.

Daarnaast achten wij de klant alle nodige maatregelen te nemen om ROI Kanon te vrijwaren van de schade die zij hierdoor kan oplopen. ROI Kanon behoudt het recht voor om eerdergenoemde bepalingen uit deze voorwaarden te vervangen door een geldige bepaling van gelijke betekenis. ROI Kanon kan erop toezien dat de bovengenoemde artikelen en voorwaarden gehanteerd worden en dient de klant akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat zij de overeenkomst bevestiging ondertekenen. Geen enkele partij kan rechten ontlenen aan de bovengenoemde voorwaarden of aanspraak maken op de inhoud. Bij het succesvol invullen van formuleren, succesvol afronden van betalingen of andere vorm van het achterlaten van persoonsgegevens gaat de klant ermee akkoord dat ROI Kanon deze gegevens mag gebruiken en verwerken. Lees ons privacy beleid voor meer informatie over gegevensverwerking. ​

© 2021 – ROI Kanon